Přidání elementů oběžné dráhy družice Planetum-1 do programů Gpredict a Stellarium

Ve středu 25. května ve 20:35 hodin našeho času byla na oběžnou dráhu Země vypuštěna v rámci mise SpaceX Transport 5 družice Planetum-1. Družicí je nanosatelit typu CubeSat 1U s rozměry 100x100x113,5 mm a váhou přibližně 1 kg.

Je určena zejména pro vzdělávání, popularizaci, vědeckou činnost a radioamatérské aktivity.

Komunikace/transpondéry

Transceiver družice (volačka OK0PLA) pracuje na HAM kmitočtech UHF 70 cm – 436,680 MHz (downlink s 1 W/30 dBm EIRP pro data, maják a telemetrii) a VHF 2 m – 145,925 MHz (uplink pro řízení provozu). Uvedené kmitočny se ale během přeletu vlivem Dopplerova jevu změní o ± 2,5 kHz. Pro telemetrii podporuje komunikaci AX.25, dále CW maják, digipeater a vysílání AX.25 & CW zpráv. Pro přenos dat downlinkem využívá AX.25 GFSK mód U/U s modulací G3RUH při rychlosti 9600 kps a mód U CW. Uplink je v módu V/V – AX.25 GFSK Mód U/U s modulací G3RUH při rychlosti 9600 kps.

Automaticky jsou vysílány následující informace (aktuální stav může být odlišný):

  • AX.25 TRX maják (interval 60s)
  • AX.25 OBC (interval 90s)
  • AX.25 PSU (interval 90s)
  • AX.25 zpráva (interval 300s)
  • CW data (interval 180s)
  • CW zpráva/maják (interval 180s)

Příklad vysílaných zpráv družicí:

Centrum pro řízení se nalézá v Planetáriu v pražské Stromovce. A protože pracuje družice na IARU koordinovaných radioamatérských kmitočtech, má Planetárium novou volačku OK1KPL a několik nových radioamatérů.

Bez platného radioamatérského oprávnění není povoleno s družicí komunikovat, ani probíhající komunikaci na vlastním přijímači sledovat (takové zařízení není dle naší legislativy možné bez oprávnění vlastnit).

Grafická interpretace přijímaného rádiového signálu Waveform může vypadat podobně jako v případě GSM.

Oběžná dráha

Družice se pohybuje ve směru od severovýchodu k jihozápadu s apogeem a perigeem na orbitě 500 – 600 km, inklinací (sklonem dráhy) 97,5 °, excentricitou 0,00074 °, přibližnou periodou 96 minut (Zemi obletí cca 15,12 x za den) a rychlostí 7,58 km/s.

Dráha je nejčastěji uváděna ve standardizovaném formátu TLE (dvouřádkové elementy dráhy). Pro online nastavení dráhy družice Planetum-1 je možné použít údaje z mého zdroje.

Přidání družice do programu Gpredict

Jedním z nejpoužívanějších programů pro amatérské sledování parametrů dráhy družic je Gpredict. Je také možné automaticky ovládat anténní rotátory a transceivery.

Pro přidání nové družice Planetum-1, pokud už není dostupná v online aktualizovaných datech, potřebujeme zadat zdroj na internetu. To provedeme na dialogu přístupném přes menu Edit>Preferences:General>TLE Update.

Zde přidáme již zmíněný zdroj TLE dat https://files.brichacek.net/planetum/tle_sat.php

Nyní je potřeba zaktualizovat dráhy družic pomocí menu Edit>Update TLE data from network.

Zobrazované informace o drahách družice jsou ve výchozím nastavení v časech UTC. Pokud chceme ukazovat čas v naší místní časové zóně, zatrhneme volbu na dialogu Edit>Preferences:General>Number Formats.

V následujícím kroku přidáme družici Planetum-1 do aktivního okna. V pravé horní části okna klikneme myší na malou šipku, a z menu vybereme možnost Configure.

Zobrazí se seznam družic, ze kterého vybereme a přidáme Planetum-1.

Přidání družice máme úspěšně za sebou.

Nyní přidáme/upravíme pozorovací stanoviště. Tento krok je velice důležitý, protože se z jeho polohy počítají veškeré časy přeletů družice. Nastavení se provádí na známém dialogu Edit>Preferences:General>Ground Stations. (Poznámka: uvedená nadmořská výška je chybná, proto bude vypočítané okno viditelnosti družice o několik sekund jiné)

V tomto bodě máme program Gpredict nastavený a můžeme dráhu družice Planetum-1 sledovat. Nicméně, vzhledem k velikosti družice přelety neuvidíme pouhým okem ani dalekohledem.

Následující obrázky zachycují další informace o družici a jejích přeletech:

Přidání družice do programu Stellarium

Program Stellarium nám nezobrazí oběžnou dráhu družice Planetum-1, ale můžeme sledovat část hvězdné oblohy, kde se družice právě nachází.

Jako v případě Gpredict musíme přidat online zdroj dat TLE. Veškeré kroky s nastavením umělých družic Země se nachází v Nastavení (F2)>Zásuvné moduly>Družice.

Zde přidáme na záložce Zdroje umístění TLE dat https://files.brichacek.net/planetum/tle_sat.php

Na záložce Nastavení provedeme aktualizaci zdrojů. Můžeme také změnit barvu značek družic a parametry zobrazovaných drah.

Dalším krokem je přidání nové družice do seznamu.

Na záložce Družice klikneme na tlačitlo [+], které je umístěno vlevo dole.

V seznamu nových družic vybereme Planetum-1 a přidáme.

Družice se přidala do seznamu všechny nově přídané. V dalších parametrech družice vybereme Zobrazeno, Oběžná dráha (pokud chceme oběžnou dráhu zobrazovat) a skupina vzdělávání.

V seznamu všech družic můžeme, kvůli přehlednosti na mapě hvězdné oblohy, záznamy kromě Planetum-1 (a případně ISS) odstranit.

Nyní si můžeme družici zkusit vyhledat.

Závěr

Podobně jako v popsaných programech můžeme družici Planetum-1, ale i jiné, přidat do rozličných aplikací např. na mobilní platformě Android.

Leave a Reply