Když se řekne: hvězdárenský dalekohled – Štefánikova hvězdárna – Maksutov-Cassegrain

Když se dostanete na nějakou z hvězdáren, určitě vás udiví, jak zručně demonstrátoři manipulují s velkými dalekohledy. Součástí každého takového dalekohledu je poměrně velké množství ovládacích prvků, které nám s dalekohledem umožňují nejenom manipulovat, ale přináší nám určitý komfort či přidanou hodnotu. V následujícím textu nebudu tak úplně popisovat jak s dalekohledem zacházet, ale jaké prvky může takový přístroj obsahovat.

Nejprve si musíme uvědomit, že na rozdíl od amatérských dalekohledů, které svou optikou dokáží velké hvězdárenské dalekohledy mnohdy překonat, jsou tato monstra stavěna na dlouhodobý provoz s velkou zátěží. Není neobvyklé, že na našich hvězdárnách nalezneme funkční dalekohledy se stářím mnohdy převyšujícím průměrný lidský život.

Jedním takovým poměrně velkým hvězdárenským dalekohledem dostupným veřejnosti je zrcadlový dalekohled typu Maksutov-Cassegrain, který je umístěn v západní kopuli pražské Štefánikovy hvězdárny na Petříně.

Montáž: německá paralaktická Carl Zeiss č. 6; vyroben: r. 1967 firmou VEB Carl Zeiss Jena pro hvězdárnu ve Varšavě; zakoupen: počátkem 70. let za 556 000 Kč; v provozu: od roku 1976; hmotnost: 2,5 t, z toho dalekohled 750 kg; kopule: byla postavena r. 1930, rekonstrukce s instalací posledního typu dřevěné konstrukce firmy Carl Zeiss r. 1985, průměr 5 m, hmotnost 2,5 t. Tak zní vyčerpávající popis dalekohledu a kopule.

Hlavní zrcadlový dalekohled se používá zejména pro noční pozorování objektů hlubokého vesmíru DSO,  vícenásobných systémů (jako např. dvojhvězd) nebo barevných hvězd. Nicméně, ve dne lze pozorovat např. planetu Venuši, Měsíc nebo velmi jasné hvězdy. Zrcadlovým dalekohledem je zakázáno pozorovat Slunce, jelikož hrozí zničení sekundárního zrcadla. Pro pozorování Slunce lze použít pouze sekundární dalekohled—pointer/sluneční dalekohled, avšak pouze s vhodným filtrem nebo Herschelovo hranolem. V takovém případě musí být hlavní dalekohled a hledáček zakryty.

Následující popis je pouze zkrácená část jinak obsáhlejší příručky, a slouží pouze pro představu, jaké zařízení hvězdárenský dalekohled může být.

Technická specifikace dalekohledu

Hlavní dalekohled: Maksutov—Cassegrain: f = 3300 mm; d = 370 mm (zrcadlo), 350 mm (meniskus); f/9; δ = 0,33“; γ = 175 ÷ 700

Okuláry:

ohnisko [mm] zvětšení zorné pole []
20 165 19
25 (sodík) 132 23
40 82 27
10 330 10
zoom 28—4 137—412 18—9

Pointer/sluneční dalekohled: Refraktor: f = 1950 mm; d = 130 mm; f/15; δ = 0,9“; γ = 65 ÷ 260

Okuláry:

ohnisko [mm] zvětšení zorné pole []
40 (ERFLE) 49 43
40 (Herschel/sluneční) 49 43

Hledáček: Refraktor: f = 540 mm; d = 50 mm; f/11

ohnisko [mm] zvětšení zorné pole []
17 4°02′

—Dawesův limit; γzvětšení = optimální zvětšení ÷ maximální zvětšení (prázdné zvětšení)]

Popis některých prvků dalekohledu

Hlavním dalekohledem v západní kopuli je typ Maksutov-Cassegrain (D1) umístěným na německé paralaktické montáži. Na jeho tubusu jsou dále instalovány pointer/sluneční refraktor (D2) a hledáček (refraktor) (D3). Hledání objektů na obloze může pomoci i kolimátor (F) s osvětleným křížem, který se ovládá tahovým spínačem a potenciometrem.

Dalekohledem se při odjištěných aretacích hodinového úhlu (M3) a deklinace (M4) manipuluje pomocí madel (U), přičemž dvojici umístěnou u okulárového výtahu (D1o) lze pro lepší komfort pozorování odšroubovat.

Při zajištěných aretacích dalekohledu (M3) a (M4), můžeme dalekohledem pohybovat pouze pomocí tzv. jemných pohybů hodinového úhlu (M5) a deklinace (M6).

Ovládání související s hodinovým úhlem se nachází na prostředních dvou rotačních prvcích. Pro ovládání deklinace se používají vnější rotační prvky, které se vyznačují půlkulatým tvarem (tvar písmene „D“).

Otáčením jemnými pohyby hodinového úhlu (M5) po směru hodinových ručiček se zmenšuje hodnota hodinového úhlu, a v případě deklinace (M6) se její hodnota snižuje—objektivový konec dalekohledu klesá.

Dělené kruhy hodinového úhlu t  (M1) a deklinace δ (M2) mají nad ukazateli polohy umístěné osvětlení (M7), které je ovládáno páčkovým spínačem (M8). To nalezneme mezi aretacemi hodinového úhlu (M3) a deklinace (M4).

Aktuální rovníkové souřadnice se mění při odjištěných aretacích hodinového úhlu (M3) a deklinace (M4) manipulací pomocí madel (U), případně při zajištěných aretacích dalekohledu (M3) a (M4) jemnými pohyby hodinového úhlu (M5) a deklinace (M6).

Při spuštěném hodinovém stroji se automaticky mění hodnota hodinového úhlu t. Rychlost této změny závisí na zvoleném režimu hodinového stroje—sluneční (pozorování Slunce), lunární (pozorování Měsíce) a hvězdný (pozorování hvězd a DSO).

Dělené kruhy nezobrazují aktuální rektascenzi RA/αrovníkových souřadnicích druhého druhu. Pro jejich použití je nutný přepočet např. z místního hvězdného času LST.

Rozlišení dělených kruhů hodinového úhlu t: 12 dílků/hodinu → 5 minut/dílek; 7 otočení jemnými pohyby hodinového úhlu (M5)/dílek → 0,7 minuty (42 s)/1 otočení.

Rozlišení dělených kruhů deklinace δ: 1 °/dílek; 5 otočení jemnými pohyby deklinace (M6)/dílek → 0,2 ° (12 s)/1 otočení.

Místnímu poledníku (meridián) odpovídá hodinový úhel t = 0 h.

Sklon polární osy dalekohledu: 50 °; zenit = 50 °; jižní bod = -40 ° (průsečík obzoru a meridiánu); nebeský/světový rovník = 0 ° (výška a = 40 ° nad obzorem).

S dělenými kruhy hodinového úhlu (M1) a deklinace (M2) a jemnými pohyby hodinového úhlu (M5) a deklinace (M6) také úzce souvisí pojezdy jemných pohybů hodinového úhlu a deklinace, které jsou umístěny v těsné blízkosti dělených kruhů.

Ty přenáší otáčení ovládacími prvky jemných pohybů přímo do mechanizmu dělených kruhů. Vzhledem k návrhu tohoto ústrojí  je potřeba tyto pojezdy kontrolovat, a případně vycentrovat (pozice modrých šipek na obrázku). Centrování provedeme otáčením jemnými pohyby hodinového úhlu (M5) nebo deklinace (M6), a vizuální kontrolou pozice pojezdů hodinového úhlu nebo deklinace.

Okulárový výtah (D1o) hlavního dalekohledu (D1) je robustní ovládací prvek, sloužící jak k instalaci okulárových hlavic a fotografických adaptérů, tak k zaostřování vybraného objektu.

Chcete s ním také umět pracovat?

Přihlaste se do Astrokurzu.

A potom můžete třeba i fotit [1], [2]…

Leave a Reply