Mikrofonní kompresor s Analog Devices SSM2167

Deska plošného spoje mikrofonního kompresoruMikrofonní kompresor je elektronické zařízení, které slouží k vyrovnání dynamiky mikrofonů a přispívá tedy ke srozumitelnosti zpracovávaného signálu. Obvod SSM2167 společnosti Analog Devices je primárně určen pro použití s mikrofony, nicméně je možné jej zařadit do audiocesty jako běžný předzesilovač. Jeho citlivost a provozní napětí předurčuje tento obvod k použití jak s běžnými elektretovými mikrofony, mikrofony dynamickými a samozřejmě také s moderními MEMS mikrofony.
Na trhu existuje několik podobných obvodů, zejména SSM2165 a SSM2166. SSM2165 byl nahrazen právě obvodem SSM2167. U SSM2166 je možné, oproti SSM2167, nastavovat VCA zisk, rotation point, má nižší šumové pozadí, ale je větší a znatelně dražší.
Návrh mikrofonního kompresoru je jednoduchou záležitostí. Je však důležité určit rezistory Rgate a Rcomp. Ty totiž určují charakteristiky komprese. Více o těchto rezistorech uvádí datasheet. V mém případě hodnota Rcomp činí 220 kΩ (pro kompresní poměr vyšší než 10:1) a Rgate 4,7 kΩ (noise gate cca -55 dBV).

Případné stavitele bych rád upozornil na skutečnost, že obvod SSM2167 má pouzdro MSOP-10 velikosti 3 x 3 mm (s vývody 3 x 5 mm) s roztečí pinů 0,5 mm. K úspěšnému zapájení je potřeba dobrého zraku, větších zkušeností a pevné ruky.

Napájení je možné v rozmezí 2,5 – 5,5 V, přičemž doporučené je 3 V.

Schéma mikrofonního kompresoru

Schéma mikrofonního kompresoru

Deska plošného spoje mikrofonního kompresoru

Deska plošného spoje mikrofonního kompresoru

Vyrobený mikrofonní kompresor (předchozí verze 26 x 14 mm)

Vyrobený mikrofonní kompresor (předchozí verze 26 x 14 mm)

Schéma obvodu, plošný spoj ve formátu CadSoft EAGLE a datové listy na GitHub

Leave a Reply