WiFi z příkazového řádku MS Windows

WiFi from command line - WindowsPříkazový řádek není pouze doménou systémů UNIX, ale můžeme ho použít i v prostředí Microsoft Windows. Zejména díky Powershell můžeme v tomto režimu ovládat kompletně celý systém Windows. Nejsme tedy odkázáni na grafické rozhraní. O tom, že lze některé funkce ovládat i z klasické příkazové řádky, tedy předchůdci Powershell, je tento článek. Možnosti nastavení WiFi z příkazové řádky v GNU/Linux jsem ukázal v článku WiFi z příkazového řádku GNU/Linux. Ve Windows je situace podobná. Můžeme si zobrazit připojené rozhraní, spouštět a ukončovat jejich činnost a nastavovat jejich vlastnosti.

Na rozdíl od GNU/Linux nemusíme do systému instalovat žádné další balíčky, jelikož vše již samotná Windows obsahují. Díky implementaci potřebných funkcí je možné operace provádět na Windows 7, Windows 2008 R2 a vyšších. V serverových edicích Windows 2008+ je nutné přidat Službu bezdrátové sítě LAN (viz Příkazy nástroje Netsh pro bezdrátovou místní síť).

Zobrazení připojených zařízení

Pro veškeré operace budeme používat příkaz netsh. Pro většinu parametrů příkazu nemusí být uživatel, pod kterým se pracuje, členem skupiny Administrators (kromě např. netsh wlan show wlanreport).

V první řadě se podíváme na připojená WiFi rozhraní:

Na výstupu příkazu vidíme, že máme připojeno jedno rozhraní s MAC 00:31:5a:cc:95:d2, které je připojeno k AP s SSID Moje_SSID. Důležitý je název profilu, pod kterým je toto připojení uloženo v systému. S tímto profilem pracujeme při nastavování, zapnutí a zastavení připojení. Profil může obsahovat více SSID.

Název rozhraní lze získat také z okna Síťová připojení:

Windows - Network connections

Chceme-li zjistit podporované vlastnosti rozhraní, nebo přesněji ovladače příslušného rozhraní, máme k dispozici parametr drivers. Název rozhraní můžeme zadat parametrem interface=název_rozhraní. Název rozhraní jsme získali z příkazu netsh wlan show interfaces.

Kromě základních informacích o podporovaných normách zde vidíme vlastnost Hosted network supported, které popisuje možnost využít toto rozhraní jako přístupový bod – AP.

Vedle možností ovladače se můžeme podívat na podrobnější možnosti bezdrátového rozhraní:

Kompletní seznam parametrů příkazu netsh wlan show je:
show all – Zobrazí úplné informace o bezdrátových zařízeních a sítích.
show allowexplicitcreds – Zobrazí nastavení povolení sdílených uživatelských pověření.
show autoconfig – Zobrazí, zda je logika automatické konfigurace povolena nebo zakázána.
show blockednetworks – Zobrazí nastavení zobrazování blokované sítě.
show createalluserprofile – Zobrazuje, zda je každému uživateli umožněno vytvářet profily všech uživatelů.
show drivers – Zobrazí vlastnosti ovladačů bezdrátové místní sítě v systému.
show filters – Zobrazí seznam povolených a blokovaných sítí.
show hostednetwork – Zobrazit vlastnosti a stav hostované sítě.
show interfaces – Zobrazí seznam bezdrátových rozhraní místní sítě LAN v systému.
show networks – Zobrazí seznam sítí viditelných v systému.
show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks – Zobrazí nastavení Profily zásad skupiny používat jen v sítích s konfigurovanými zásadami skupiny.
show profiles – Zobrazí seznam profilů nakonfigurovaných v systému.
show settings – Zobrazí globální nastavení bezdrátové sítě LAN.
show tracing – Zobrazí, zda je trasování bezdrátové místní sítě povoleno nebo zakázáno.

Po zadání netsh wlan show all je zobrazen kompletní výpis všech parametrů. Tento výpis, i přes svoji velikost, doporučuji používat, protože obsahuje opravdu zajímavé informace.

Zobrazení dostupných AP

Pro připojení musíme znát SSID AP, ke kterému se budeme připojovat. Seznam všech dostupných AP můžeme získat příkazem netsh wlan show networks. I v tomto případě můžeme parametrem interface=název_rozhraní limitovat výpis na konkrétní rozhraní.

Síťové profily

V kapitole věnované zobrazení informací o síťovém rozhraní jsem se zmínil o profilu. Tento profil je použit při připojení k AP.

Pokud máme v počítači již nějaký profil vytvořen, můžeme si zobrazit seznam:

A samozřejmě také podrobné vlastnosti:

Povšimněme si parametru Security key, který je nastaven na hodnotu Present. Ten nás informuje o tom, že profil obsahuje přístupový klíč. I ten je možné zobrazit:

Tento klíč je nyní zobrazen jako obsah parametru Key Content.

Každý profil může mít v systému určitou prioritu. Tu lze jednoduše nastavit a změnit:

Pokud je hodnota priority nastavena na 0 nebo 1, je profil přesunut na začátek seznamu profilů.

Vytvoření profilu bohužel z příkazové řádky možné není. K tomuto účelu lze použít pouze grafické rozhraní. Pokud ale máme profil vytvořen na jiném počítači, můžeme jej vyexportovat:

a importovat:

Pro první připojení k AP je nutné zadat příslušný přístupový klíč.

Profil lze ale jednoduchým způsobem ze systému odstranit:

Připojení a odpojení WiFi

Pro připojení a odpojení používáme již zmíněné profily.

Připojení provedeme příkazem netsh wlan connect:

Pokud profil obsahuje nastavení několika SSID, příslušné SSID upřesníme parametrem ssid=název_SSID.

Odpojení bezdrátové sítě můžeme provést bez zadání jakýchkoli parametrů. Pouze v případě, že máme připojeno několik bezdrátových síťových rozhraní, musíme specifikovat konkrétní, případně použít zástupný znak *:

Vlastní WiFi Hotspot

Zařízení s OS Windows můžeme použít i jako místní WiFi hotspot. K tomuto účelu slouží další parametry příkazu netsh.

Vytvoření hotspotu je vlastně jeho přenastavení.

Pokud budeme chtít například změnit klíč pro připojení, použijeme stejný příkaz znovu.

Zobrazení informací o hotspotu:

Zobrazení informací o zabezpečení a klíči:

Spuštění hotspotu:

a zobrazení informací o běžícím hotspotu:

Windows - Network connections 2

Sdílení připojení je nutné ručně povolit v GUI nastavení adaptéru hotspotu a nastavit správné rozhraní, které směřuje do internetu. V mém případě je hotspot a rozhraní s přístupem do internetu stejné fyzické zařízení.

Windows network sharing

Ve Windows 7 existoval příkaz netsh routing, který byl ale odebrán. Jedinou možností pro příkazový řádek je pravděpodobně pouze Powershell, viz Enabling Windows ICS from PowerShell.

Zastavení hotspotu:

Závěr

Možnosti nastavení WiFi z příkazového řádku Windows jsou samozřejmě rozsáhlejší než je zde popsáno. Příkazový řádek se nám ale hodí v případě, že chceme zjistit podrobnější informace o síti, sousedních WiFi AP apod.

Leave a Reply