Archiv štítku: telekomunikace

Uzemnění a ochrana anténních systémů před úderem blesku

GSM - MWProblematika ochrany anténních systémů se často diskutuje. Pokud se podíváme po střechách bytových domů, zjistíme, že velké množství antén je instalováno nevhodným způsobem, a často při jejich provozu hrozí riziko úrazů nebo ztrát na majetku, způsobené nevhodným svedením nebo rozdělením bleskových proudů. Málokdo si ale uvědomuje, že zásah bleskem hrozí i při pěkném letním počasí bez bouřky. Ne nadarmo se říká „jako blesk z čistého nebe“. Je důležité zdůraznit, že v našem pásmu se výskyt bouřek pohybuje v rozmezí 20 – 45 dnů v roce. Celý příspěvek

Monitoring rádiového spektra WiFi v GNU/Linux

Horst - Spectrum AnalyzerV předchozím příspěvku jsem se zabýval stavbou smyčkové antény Double BiQuad. Pokud chceme využít plného potenciálu v městské zástavbě, kde je mnoho rušení pocházejících od okolních komunikačních prvků pracujících ve stejném kmitočtovém pásmu, musíme mít alespoň přibližný přehled o využití tohoto pásma. Získané informace nám pomohou při vybírání vhodného kanálu v procesu zvaném „frekvenční plánovaní“.
Celý příspěvek

Výroba Double BiQuad antény pro WiFi

WiFi 5 GHz - anténa na výložníku 2Jako u všech rádiových přenosů, i ty datové, využívající technologii WiFi potřebují pro svoji bezchybnou funkci dostatečně silný a kvalitní signál. Jedním z předpokladů je použití vhodně navržené a vyrobené antény. To platí jak pro kmitočtové pásmo 2,4 GHz, tak i 5 GHz.
Celý příspěvek

GSM – rozhraní a bezpečnost

Schéma telekomunikačního systémuTelekomunikační systémy představují velkou možnost komunikace mezi účastníky prakticky po celém světě. Ať v Evropě, Americe, Asii, Africe či na pólech, všude je možné využít moderní technologie a připojit se na internet, zavolat známým, vyřídit obchodní záležitosti nebo jen poslat krátkou textovou zprávu. Takové jsou možnosti dnešní moderní doby. Současně však tyto globální technologie přináší množství rizik, která je při výstavbě systémů, ale i běžné komunikaci prostřednictvím těchto technologií brát v úvahu. Tato rizika jsou dána především snahou zajistit standardizovaný přístup všech zúčastněných, a také požadovaná otevřenost dříve uzavřených proprietárních systémů Celý příspěvek