Fotometrie proměnných hvězd v programu Muniwin

Už je to přes rok, co jsem měřil a zpracovával proměnnou hvězdu V* EI Cvn. Následující článek v rychlosti shrnuje, jak probíhá zpracování dat vyfotografovaných starou chlazenou kamerou připojenou přes dnes již se na moderních počítačích nevyskytující paralelní port , a ještě starší dalekohled z roku 1921, trpící velkou barevnou vadou, který byl prvním dalekohledem Štefánikovy hvězdárny v Praze.Každá hvězda ve vesmíru je v určitou dobu své existence hvězdou proměnnou. Může se jednat o pulzující hvězdu podobnou našemu Slunci, binární a jiný vícenásobný systém, hvězdu na konci svého života, hvězdu s obíhajícími planetami, atd.

Fotometrie v jednoduchosti zjišťuje světelnou křivku v určitém spektru, případně v celém viditelném spektru elektromagnetických vln. Jednotlivé body křivky jsou získány fotografickou cestou, tedy, periodicky se fotografuje hvězdné pole obsahující námi pozorovanou hvězdu a následně se fotografie zpracují. K tomuto zpracování je možné využít řady počítačových programů, kde má své místo i Muniwin.

Pro další práci budeme potřebovat následující datové soubory – fotografie:

  • Korekční snímky Dark Frame;
  • korekční snímky Flat Field;
  • korekční snímky Bias (nejsou součástí tohoto postupu);
  • vlastní fotografie hvězdného pole.

Následující popis bude spíše obrázkovým návodem, než-li detailním popisem jednotlivých kroků.

Příprava

Nejprve si v sekci předpovědí proměnných hvězd vybereme vhodného kandidáta, kterého se pokusíme nalézt ve Stellariu.

Fotografování

Následně dalekohled nastavíme na zobrazené souřadnice, a v poli se snažíme identifikovat několik hvězd podobné velikosti a spektra (barva, B-V index). Tyto hvězdy by neměly být proměnné. Při zpracování nám budou sloužit jako kontrolní.

Nyní zkusíme pole vyfotografovat, vycentrujeme jej a nastavíme vhodné expoziční parametry. Důležité je, abychom nastavováním dalekohledu neztratili příliš času, a nepropásli tak potřebný časový úsek minima poklesu, který jsme zjistili v seznamu předpovědí proměnných hvězd.

V případě, že máme problém hvězdné pole identifikovat, můžeme použít portál Astrometry.net. Pokud fotografujeme např. fotoaparátem Canon ve formátu RAW, musíme snímek před odesláním nejprve překonvertovat např. do formátu JPEG.

Pokud je vše v pořádku, spustíme intervalové fotografování hvězdného pole.

Nezapomeneme také vyfotografovat aktuální korekční snímky, které použijeme v dalších krocích při zpracování dat.

Korekční snímky Dark Frame

Korekční snímky Flat Field

Korekční snímky Bias

V tomto případě jsem je nepoužil.

Zpracování fotografií hvězdného pole

Výsledek práce

Nyní je možné výsledné soubory zadat do příslušného portálu.

Leave a Reply