Přidání a spojení bluetooth reproduktorů s Windows 10

BT D200Technologie Bluetooth (BT) slouží pro propojení zařízení krátkého dosahu bez nutnosti použít metalických nebo optických vedení.
Pokud chceme využívat bezdrátové reproduktory podporující tuto technologii s operačním systémem Windows 10, musíme provést několik nezbytných kroků.

  1. vyhledání zařízení
  2. spárování zařízení

Důležitým předpokladem je, na počítači s instalovaným operačním systémem Windows 10, podpora technologie Bluetooth a samozřejmě také příslušného BT profilu (např. A2DP, AVRCP, GAVDP, apod.), který slouží pro přenos specifických řídících a zvukových dat.

ad 1)
– Na hlavním panelu klikneme pravým tlačítkem na ikonu „Zařízení Bluetooth“ a ze zobrazeného pop-up menu vybereme možnost „Přidat zařízení Bluetooth“.
– Na zobrazeném dialogovém okně můžeme vidět informaci, že systém Windows 10 vyhledává nová zařízení a zároveň mohou ostatní vyhledat jej.
– V tuto chvíli se podíváme do instalační příručky k bezdrátovým reproduktorům (pokud jsme to ještě neudělali) a zjistíme, jakým způsobem aktivujeme možnost spárování s počítačem. Ve většině případů nalezneme na reproduktorech malé tlačítko s logem Bluetooth, které stiskneme. Další možností může být současný stisk a podržení tohoto tlačítka a zapnutí reproduktorů. Vždy záleží na výrobci konkrétního zařízení.
– Pokud byly reproduktory vyhledány, jsou automaticky spárovány, případně musíme zadat specifický „PIN“ kód.

ad 2)
– Ve většině případů dojde k automatickému spárování reproduktorů s Windows 10. Výjimečně se stává, že je očekáváno zadání přístupového kódu. Tento kód je možné nalézt v instalační příručce k reproduktorům. Velmi často je nastaven řetězec znaků 0000 nebo 1234.

Pokud se nám povedlo přidat reproduktory do systému Windows 10, měly by být automaticky nastaveny jako výchozí.

V některých případech se může stát, že po startu systému nebo nezávislém zapnutí reproduktorů (až po startu Windows), nebudou tyto automaticky do systému připojeny. Pokud se dostaneme do takové situace, stiskneme příslušné tlačítko na reproduktorech (se symbolem Bluetooth; více informací lze nalézt v dokumentaci k reproduktorům) nebo připojíme reproduktory v systému Windows ručně.

  1. Na hlavním panelu klikneme pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru a ze zobrazeného pop-up menu vybereme možnost „Zařízení pro přehrávání“,
  2. na zobrazeném dialogu klikneme pravým tlačítkem na předem spárované zařízení (mělo by být šedivé s textem „Odpojeno“) a ze zobrazeného pop-up menu vybereme možnost „Připojit“.

Pokud vše proběhlo v pořádku měly by být reproduktory automaticky nastaveny jako výchozí zařízení.
V opačném případě ověříme, zda jsou reproduktory zapnuté. Pokud jsme mezitím reproduktory spárovaly s jiným počítačem, chytrým telefonem nebo tabletem, bude je pravděpodobně nutné odpárovat a znovu přidat. To z toho důvodu, že většina reproduktorů může být přidružena pouze k jednomu zařízení.

Leave a Reply