Rychloúprava fotografií Slunce

Ze semináře sluneční fotografie přináším rychlo-návod na úpravy fotografií Slunce pomocí free programů AutoStakkert, ImPPG a Gimp.

 

Provedené kroky:

 1. Fotografování – Fire Capture;
 2. složení snímků – AutoStakkert;
 3. dekonvoluce a ostření – ImPPG;
 4. finální úpravy – GIMP.

Fotografování – Fire Capture

Fotografování provedeme např. pomocí kamer ZWO a dalekohledu a filtrem H-α, Ca II H, K případně jiných. Můžeme využít i specializovaných dalekohledů obsahující filtry ERF, etalon a např. filtr pro zdůraznění granulace – 540 nm.

V každém případě nebudeme Slunce fotografovat, ale točit video (kontejner .AVI). Tím získáme velké množství snímků, které budeme dále zpracovávat. Čas expozice jednoho snímku se snažíme co nejvíce minimalizovat. To z toho důvodu, že jevy na Slunci jsou velmi rychlé.  Hodnoty Gain a Gama nastavíme na střední hodnoty.

Časové rozložení snímků – maximální řada – je v případě celého disku cca 10 minut, u menší části disku max. 30 sekund.

Složení snímků – AutoStakkert

 1. Otevřeme video .AVI;
 2. vybereme Image Stabilization – Surface; zatrhneme Improved Tracking;
 3. v náhledu vybereme kontrastní část – stiskneme Ctrl+levé tlačítko myši;
 4. nastavíme Quality Estimator – Noice Robust > 6;
 5. klikneme na tlačítko Analyse;
 6. odškrtneme Reference Frame – Auto size (nicméně není nutné);
 7. Stack Options – v řádcích vyplníme [220 0 0 0]# [0 0 0 0]%; (číslo znamená počet použitých zdrojových obrázků – zobrazeno v náhledu vlevo nahoře)
 8. v náhledovém okně se snažíme nastavit AP Size tak, aby APs bylo kolem 200; klikneme na tlačítko Place AP grid;
 9. v hlavním okně klikneme na tlačítko Stack; v adresáři se zdrojovými soubory je nově vytvořen adresář AS_F220 (číslo znamená počet použitých zdrojových obrázků – viz bod „7“) obsahující výsledný soubor .TIF.

Dekonvoluce a ostření – ImPPG

Výsledný soubor budeme dále zpracovávat programem ImPPG.

Nejprve vybereme v náhledu menší kontrastní část. Posuvníky Sigma se snažíme docílit takového výsledku, který se nám líbí. K tomu můžeme také použít změnu tonální křivky, kterou zobrazíme v logaritmickém měřítku.

Pokud jsme s úpravami spokojeni, aplikujeme změny na celý obrázek – Edit >Select (and process all). Výsledek uložíme jako 16bit TIFF.

Finální úpravy – GIMP

GIMP použijeme pro finální úpravy obrázků, jako je jeho obarvení.

Nejprve tedy obrázek uložený v ImPPG otevřeme. Obrázek je uložen v odstínech šedi, proto ho převedeme do barevného prostoru RGB – Obrázek > Režim > RGB.

Obrázek dobarvíme pomocí úpravy barevných křivek – Barvy > Křivky. Vždy vybereme konkrétní kanál (červená, modrá, zelená) a s tím pracujeme.

… a máme v pár krocích hotovo. Podobně můžeme zpracovávat videa s planetami a Měsícem.

Leave a Reply