Oprava časových spínacích hodin Novex R (typ S5R)

Časové spínací (expoziční) hodiny Novex R bývají v našich končinách standardním vybavením temných komor pro ovládání délky času osvitu při amatérské výrobě fotografií z negativních filmů. Nedávno se také staly součástí mého vybavení temné komory. Bohužel jsem ale při jejich zkoušení narazil na problém s jejich funkčností – tlačítko startu odpočtu nearetovalo, tedy nedrželo sepnuté. Jelikož je k opravě důležitý šroubovák, ke všem úkonům spojeným s napětím 230 V musíme mít platný min. § 6 (Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.).

Hodiny Novex R jsou jednoduché mechanické hodiny, ve kterých je „tik“ řízen z elektrické sítě, a to tím nejjednodušším způsobem – kombinace kmitočtu (50 Hz) a napětí (220 V ±10 %) napájí malý motor, který přes několik ozubených kol pohání ručičku odpočtu času.

Obsahují přívodní kabel (dnes již pro napětí 230 V), zásuvku pro připojení zvětšovacího přístroje (s maximálním proudovým odběrem 10 A) a jednoduché ovládání.

Panelu dominuje velká stupnice ocejchovaná z vnější strany v sekundách, a uvnitř jsou uvedena osvitová čísla. K práci s osvitovými čísly je potřeba návod s tabulkou, čímž bohužel nedisponuji. Velkým ovladačem uprostřed se nastavuje požadovaný čas expozice. Po spuštění odpočtu se tenká ručička pomočí popsaného motoru posunuje směrem k hodnotě 0 s, a poté se vrací zpět. Ovladač během odpočtu zůstává na svém místě.

Pod stupnicí je umístěna dvojice tlačítek ovládající odpočet – vlevo STOP, vpravo START. Bohužel však nejsou žádným způsobem označeny. Předchozí historické verze měli tlačítko STOP červené a tlačítko START zelené. Pod těmito tlačítky se nachází kolébkový spínač označený „0“ a „1“. Tímto spínačem se trvale spínají hodiny, tedy bez odpočtu. To je důležité pro zaostření obrazu z negativu na fotografický papír umístěný pod zvětšovacím přístrojem – přes barevný filtr musíme spustit osvětlení a zaostřit objektivem zvětšovacího přístroje.

U těchto spínacích hodin po letech dochází k zatuhnutí i tak jednoduchého mechanizmu. Mechanický prvek ovladače aretace se přestane dostatečně pohybovat a při stisku tlačítka START nedojde k zapadnutí západky (obrázek níže: tlačítko START – zelená šipka; správné zapadnutí západky aretace – modrá šipka). Tlačítko STOP se používá pro uvedení do výchozí polohy.

Náprava je velice jednoduchá. Červeně označená část se musí volně pohybovat. A to tak volně, aby dokázala pružina tento prvek natáhnout (na táhle tlačítka START je vybrání, které je touto pružinou kopírováno – a současně také přitahuje ozubené kolo uvnitř ústrojí). Červené kolečko označuje čep, na kterém se tento aretační člen pohybuje. Já k jeho rozpohybování použil benzín do zapalovačů (k dostání prakticky v každé trafice – tedy kromě těch politických, kde ale zase nemají fotokomoru s expozičními hodinami). Tuto mechanickou část po rozpohybování ničím nemažeme, necháme ústrojí suché – jinak se nám může opět rychle zalepit.

Když máme spínací hodiny rozebrané, zkontrolujeme i část elektrickou. Začneme narovnáním spínacích kontaktů a jejich očištěním.

Na svých spínacích hodinách jsem však narazil na poměrně závažný problém. Ukostřovací vodič v zásuvce byl povolen, o čemž svědčilo opálení kontaktů a okolních plastů.

Tady už může jít o život, protože temné komory jsou vlhkým prostředím a elektrický proud zabíjí.

Zkontrolujeme tedy veškeré vodiče, které důkladně dotáhneme šroubovákem.

Ještě k § 6 (vyhláška č. 50/1978 Sb.). Je to minimální požadavek, pokud jej někdo nemá, neměl by zasahovat do ničeho, pokud, jednoduché pravidlo, k opravě potřebuje šroubovák. Což se logicky nevztahuje např. na výměnu žárovky.

1 komentář u „Oprava časových spínacích hodin Novex R (typ S5R)

Leave a Reply