Finanční správa a její veřejná prezentace

Finanční správa - logoNemám sebemenší problém s navštěvováním úřadů státní správy. Ať se jedná přímo o jednotlivá ministerstva, Úřad vlády či jiné správní orgány, pracují zde zaměstnanci, které plní zadání svého zaměstnavatele. Každá veřejná komunikace ale musí mít svoji úroveň, formu a srozumitelnost. To vše souvisí s reprezentací úřadu, a vlastně i nás občanů České republiky. Pokud se podívám pohledem statistika, nejvíce komunikuji s Finanční správou. Je to ale logické. Kromě platby daní je zde nemálo povinností souvisejících s rozličnými evidencemi všeho možného. Na základní škole jsme se při hodinách matematiky dozvěděli, že matematika je všude kolem nás, a proto je nejdůležitější. Něco podobného nás čekalo při fyzice a chemii. Pokud se podívám pohledem spotřebitele, zjišťuji, že kolem nás se motá hlavně zmíněná Finanční správa. A stará se o nás dobře.

Proč ale tolik dokumentů a hlášení? To proto, že je potřeba minimalizovat daňové úniky a zefektivnit výběr daní… Pochopitelný to důvod. Pokud se ale za uplynulý rok podívám na množství vyplněných a odeslaných dokumentů, vidím zde hodiny a možná i dny práce. Mohu si ale říci, že tato má práce se nepřímo ukáže na kvalitě veřejných služeb a statků. Ať je to tak či ne, čemu nerozumím, tomu věřím…

Státní správa s námi komunikuje zejména formou zákonů a vyhlášek. V poslední době ale díky existenci datových schránek začínají rozesílat notifikace o rozličných změnách a nových povinnostech. To je zajisté záslužná věc. Bohužel však pokulhává kvalita takového projevu. Osobně bych očekával profesionální stylistiku a srozumitelný obsah.

Podívejme se na dva protikladné příklady takové komunikace:

qdatovka_dW1280_KH_letak_DatSqdatovka_QT1280_Upozorneni

První příklad ukazuje profesionální komunikační prostředek. Jednoduché rozvržení se srozumitelným a interaktivním obsahem. Tím interaktivním myslím možnost „prokliknout“ se k podrobnostem na internetu (připojený dokument je neobsahuje, jelikož jsem odstranil časová razítka obsahující identifikační údaje příslušných osob a tím i odkazy). Nelze přehlédnout brand, tedy grafický soulad s webem Finanční správy.

Druhý dokument je něčím, co si jako komunikaci směrem k obecné veřejnosti nějak nedokážu představit. A přece. Na první pohled je dokument něčím, co se mi po grafické stránce ani nechce číst. Nepoznám, zda je to dopis, věstník, článek z časopisu. Formátování do bloku bez tvrdých mezer na příslušných místech vypadá také podivně. Dokument se slovně odkazuje na tiskovou zprávu. Abych byl upřímný, tato tisková zpráva, ač jsem ji neviděl, bude mít určitě vyšší informační hodnotu než text plný nic neříkajících paragrafů. Nemám žádný problém se čtením a porozuměním zákonů, ale něco podobného se naštěstí tak často nevidí. Při čtení jsem se celkem pobavil, i když to účelem dokumentu rozhodně nebude. Upřímně, pokud takový dokument vidím, chybí mi shrnutí příslušných právních norem s odkazy, např. na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, apod. Říkám si, zda by místo stránky něčeho podobného nebylo vhodnější na jeden řádek vypsat seznam konkrétních zákonů s textem „Přečte si.“

Co dodat, snad jen do nového roku popřát Státní správě, aby si určila a dodržovala jednotný styl komunikace. Pro začátek stačí hlavičkový papír a text nechat přečíst a zhodnotit někomu jinému – pokud možno bez právnického vzdělání…

Leave a Reply