První pomoc v chytrém telefonu

První pomoc - Naučte sePro chytré telefony existuje několik aplikací, které mohou pomoci při záchraně lidských životů. Jednu z nich má na svědomí Český červený kříž a jmenuje se jednoduše První pomoc. Jedná se o českou verzi anglické aplikace Universal First Aid. Obsahem je příručka první pomoci a praktický rádce pro mimořádné události. Při seznamování se s problematikou mohou pomoci vložené animace a videa. Celý obsah je dostupný offline, tzn., není vyžadováno internetové připojení. Zvoleným formátem je číslovaný průvodce s možností procházet mezi relevantními tématy. Aplikace je dostupná pro operační systémy Android a Apple iOS.

Logicky je členěna do několika tematických částí. První se nazývá  „Naučte se“ a obsahuje teoretické osvětlení příznaků a projevů při určitých situacích. Důležitou součástí jsou otázky a odpovědi související s konkrétně popisovaným problémem.

Druhá část „Připravte se“ shrnuje návody, jak se připravit a chovat v určitých situacích. Můžeme se například před cestou k vodě podívat, co nás může z hlediska první pomoci a zdraví obecně potkat. U některých situací je k dispozici zaškrtávací kontrolní seznam. Ten nám pomůže třeba při balení evakuačního zavazadla, a díky němu na nic podstatného nezapomeneme.

Záložka „V nouzi“ obsahuje již konkrétní řešení naléhavé situace. Pomůže nám jak v případě krvácení, popálenin, otrav nebo při úrazu elektrickým proudem. V jednotlivých krocích je popsáno vše, co potřebujeme. Výtečnou vlastností jsou interaktivní tlačítka, díky nimž můžeme přímo z aplikace zavolat zdravotnickou pomoc, přejít do dalšího tématu nebo zapnout budík, pokud to průvodce vyžaduje – např. v případě 10min. ochlazování studenou vodou při spáleninách.

V části „Testy“ můžeme ověřit naše znalosti první pomoci a ty případně doplnit.

Dle mého si tato aplikace, i přes velikost cca 45 MB, zaslouží, aby se stala nedílnou součástí softwarového portfolia co největšího počtu chytrých telefonů. Vždyť i díky ní může někdo zachránit to nejcennější, co máme – lidský život.

První pomoc - Naučte sePrvní pomoc - Připravte sePrvní pomoc - V nouziPrvní pomoc - Úraz elektrickým proudem

Standardy poskytování první pomoci (lze stáhnout ve formátu PDF)

Leave a Reply