Převod barevných fotografií na „černobílé“ pro použití v příručkách

Jednou za čas se dostanu k potřebě vytvořit návod nebo příručku popisující nějaké konkrétní technické vybavení či pracovní proces. Určitě nikdo nebude namítat, že slovní popis doplněný vhodně zvolenými obrázky nebo schématy uvede čtenáře, do jehož rukou je takový dokument určen, rychleji do problematiky. Celý postup bude zaměřen na zpracování fotografií v programu GIMP.

V současné době připravujeme pro naší CCD sekci na Štefánikově hvězdárně v Praze řadu příruček popisující práci s technickým vybavením, které máme k dispozici. V prví řadě je nutné eliminovat rizika bezpečností. Vybavení nesmí „obdržet“ hmotné újmy a podobně to platí i s lidským osazenstvem tato zařízení ovládající (demonstrátory/operátory), či pouze pasivně přihlížející. V řadě druhé je vhodné, aby měl každý „operátor“ zažitý stejný postup, který ovládáním svěřeného vybavení vede ke stejným výsledkům, tedy jakési metodiky práce. V řadě poslední musí být vybavení zanecháno/navráceno v definovaném stavu, který je výchozím pro další skupiny pracující na hvězdárně.

Jak je již v úvodu napsáno, příručky budou doplněny vhodnými obrázky reálného technického vybavení. Asi každý zná klasické krásné fotografie překypující milióny barev. Takové obrazové publikace se ale tisknou v domácím prostředí špatně a neekonomicky. Předpokladem mého tvrzení je, že většina lidí vlastní barevné inkoustové tiskárny a tisknou na běžný kancelářský papír.

Jaké jsou tedy důvody věnovat čas úpravou fotografií pro výše zmíněné účely?

 • Přehled/názornost a zvýraznění důležitých prvků na fotografii;
 • ekonomický tisk i v domácím prostředí;
 • možnost použít materiál i v prostředí se sníženou intenzitou osvětlení – při nočních pozorováních v kopulích a venku.

Co a jak fotografovat? (z v závorkách jsou uvedené hodnoty, které často používám)

 • Zásadně se nesnažíme fotografovat „umělecky“, zapomeneme na zlatý řez;
 • fotíme dokumentační/produktové fotografie;
 • fotografujeme v „Manuálním“ režimu bez kreativních předvoleb;
 • pokud možno zvýšíme hloubku ostrosti (viz clona) – chceme mít pokud možno vše ostré (F8 – F16 dle objektivu – pozor na vysoká čísla a difrakci – poznáme podle velmi se protahujících paprsků kolem bodových zdrojů světla);
 • fotografujeme bez blesku – používáme měkké světlo (používám osvětlení kopule);
 • kvůli světelným podmínkám při fotografování úměrně zvýšíme expoziční čas (10 s –  25 s – vyzkoušet a zkontrolovat podle histogramu ve fotoaparátu);
 • fotografujeme s ISO neprodukující velké množství šumu (zvolíme ISO 100, 200 – v závislosti na senzoru fotoaparátu);
 • použijeme delší ohniska fotografických objektivů (krátká ohniska příliš deformují obraz z blízké vzdálenosti), následně složíme mozaiku/panorama (50 mm FF na APS-C Canon; z 1 m – 2 m; pozor u skládání, musíme vše exponovat se stejným nastavením a zaostřením, tedy např. zaostříme automatikou a následně objektiv přepneme na manuální ostření a již nepřeostřujeme – pozor na správně zvolenou clonu – hloubku ostrosti);
 • pokud nechceme ručně vyvažovat bílou barvu, není to nutné (pokud plánujeme využít i barevné fotografie pro nějaké prezentace, vyvážíme);
 • můžeme použít polarizačních, UV filtrů (těch kvalitnějších) a přechodových filtrů – zbavíme se odlesků a různých HALO efektů;
 • raději uděláme několik testovacích snímků;
 • pozor na protisvětlo které nemůžeme odstranit, snažíme se jej eliminovat zakrytím nebo vhodným postavením – bohužel to vždy nejde;
 • fotografujeme do RAW, ale JPEG není překážkou (pokud plánujeme využít i barevné fotografie pro nějaké prezentace, RAW nebo obojí);
 • používáme stativ (zpravidla vždy, ale hlavně u mozaiky a při nízkém osvětlení) + vypneme stabilizaci obrazu.

Jak budeme postupovat?

 • V programu GIMP otevřeme zdrojovou fotografii;
 • odstraníme pozadí a ponecháme pouze prvky, které jsou pro náš účel důležité;
 • změníme sytost fotografie a provedeme další „kouzla“;
 • „zacloníme“ další nedůležité prvky.

Návod možná vypadá složitě, ale jedná se o poměrně jednoduché úpravy. Mou popisovaný postup ale není tím jediným možným. Podobných existují možná desítky.

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny tři možnosti jak můžeme fotografii upravit. Spodní část obsahuje originální barevný obrázek, ale s odstraněným rušivým pozadím (odvádí pozornost a zbytečně se spotřebovává tiskové médium. Střední část znázorňuje fotografii upravenou – neobsahuje barevnou složku, jsou změněny úrovně a sytost. A nakonec v horní části jsou „zacloněny“ nedůležité prvky, které jsou ale ponechány – bez nich by mohlo dojít ke ztrátě přehlednosti.

Otevřeme fotografii v programu GIMP

Přidáme Alfa kanál

Přidáním Alfa kanálu přidáme do obrázku „průhlednost“. Levým tlačítkem myši klikneme na vrstvu vpravo a vybereme „Přidat alfa kanál“.

Odstraníme pozadí a další rušivé prvky

Nebudeme odstraňovat prvky, které mohou být důležité pro dokreslení představy o popisovaném zařízení.

Jednoduše vybereme nechtěnou část a stiskem klávesy DEL ji vymažeme. Na jejím místě se zobrazí drobný šachovnicový vzor – ten nahrazuje průhlednost plochy (pokud je zde barva pozadí, nemáme přidán Alfa kanál – viz předchozí krok).

Zkopírujeme a pojmenujeme vrstvy

Celkem budeme obrázek zpracovávat ve třech vrstvách. Ty si pojmenujeme 1 – 3. Na jejich označení se budu odkazovat.

Změníme sytost vrstvy 3

Vybereme vrstvu číslo 3 a v menu Barva vybereme Odstín-sytost… V otevřeném dialogu přetáhneme posuvník sytost úplně doleva (na hodnotu -100). Fotografie se „odbarví“.

Změním vlastnost vrstvy „Sytost“

Ve vrstvách změníme režim na Sytost (HSV Saturation).

Režim vrstvy 2 změníme na Zesvětlit.

Vybereme vrstvu 2 a změníme její režim na Zesvětlit.

Invertujeme barvy vrstvy 2

V menu Barvy vybereme volbu Invertovat. Obrázek zbělá.

Aplikujeme filtr na vrstvu 2

Z menu Filtry vybereme Rozmazání > Gaussovské rozostření. V otevřeném dialogu změníme parametry. Zde závisí na velikosti obrázku. Hodnoty se mohou pro menší obrázky pohybovat v rozmezích 10 – 40, v mém případě pro 5184×3456 px jsem zvolil hodnotu 100. Změnu kontrolujeme na upravovaném obrázku. Udává nám, jak přibližně světlý/tmavý bude výsledný obrázek – a tedy i přehledný.

Nastavení úrovní kanálu jas u vrstvy 1

Vybereme vrstvu 1 a v menu Barvy vybereme Úrovně… V otevřeném dialogu jsou zobrazeny vstupní úrovně (histogram) kanálu jasu. Zde pocitově doupravíme obrázek. Měníme černou, bílou a neutrální šedou a sledujeme změny v obrázku.

Tímto krokem jsme fotografii upravili do podoby úvodního obrázku ve střední části.

Přidání vrstvy pozadí

V tomto kroku přidáme vrstvu pozadí. Ta může být bílá, černá nebo libovolně jiná. Pro tisk zvolíme barvu bílou. Tato vrstva bude nejspodnější vrstvou výsledné práce.

Pokud nám tato grafická úprava stačí, nemusíme dále pokračovat. V dalších krocích budeme zacloňovat nedůležité prvky. Obrázek bude vypadat jako na horní třetině náhledu z úvodu.

Vybereme nedominantní části a převedeme na cesty

Postupně vybereme části, které chceme clonit a pomocí menu Vybrat je převedeme Na cestu. Vytvořené cesty se zobrazí v pravé části okna v seznamu Cesty.

Pokud je v ploše určené k zaclonění nějaká malá část, kterou zaclonit nechceme, vybereme i tu a také ji převedeme na cestu. Později ji použijeme pro vyloučení.

Z cest vytvoříme výběr

Klikneme pravým tlačítkem myši na první cestu v seznamu a z měnu vybereme Cesta do výběr.

Přidáme další cesty do výběru

Podobně přidáme ostatní cesty do výběru. K tomu ale použijeme z menu Přidat do výběru.

Cestu, kterou chceme vyloučit do výběru nepřidáváme. O jejím zpracování je následující krok.

Vyloučení cesty z výběru

Pokud jsme vytvořili cestu pro vyčlenění některé části obrázku z následného zaclonění, pomocí volby Ubrat z výběru ji použijeme.

Na obrázku níže je tato cesta označena zeleně. Na původní fotografii černý prvek (spínač), zůstane černým i nadále.

Vrstva clony

Vybereme vrstvu 3 a vytvoříme nad ní novou vrstvu s bílým pozadím. Vrstvu si půžeme pojmenovat Clona.

Odstraníme výběr

Nyní odstraníme výběr, který jsme vytvořili z cest. Stiskneme klávesu DEL a měla by „zůstat“ část obrázku, která je pro nás/popis důležitá.Nemusíme se bát, že jsme o zbytek přišli, ten poodkryjeme dále.

Pokud naopak vidíme část určenou k zaclonění, vrátíme se v historii akcí o krok, a v menu Vybrat zvolíme Invertovat výběr – následující obrázek. Následně stiskneme klávesu DEL. Pokud ani v tomto případě nezůstane pouze námi chtěná část, něco jsme při výběrech a zpracování cest dělali špatně.

Náprava:

Režim vrstvy Clona

Režim vrstvy Clona změníme na Clona.

Změna krytí vrstvy Clona

Nyní nám zbývá poslední krok.

Snižujeme krytí vrstvy Clona až na úroveň, která nám přijde přijatelná.

Tímto krokem jsme dokončili úpravu fotografie pro použití v tištěných příručkách.

Závěr

Tímto způsobem získáme přehlednější obrázky a ekonomičtější tisk.

Následující obrázky zachycují počáteční a cílený stav úprav. Na upravené dvojici je patrné zaclonění jiných části. To proto, že budou použity pro popisy různých detailů na vybavení – dělené kruhyosy.

 

Nyní už mně nezbývá nic jiného než všechny pozvat k návštěvě Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně. Přes den zde můžete pozorovat Slunce, v podvečer planety a Měsíc, a v noci kromě planet, Měsíce a hvězd rozličných uskupení a barev také hvězdokupy, mlhoviny a galaxie.

Leave a Reply