Instalace balíčků Arch Linux z repozitáře AUR

Linux package buildRepozitář AUR (Arch User Repository) obsahuje softwarové balíčky operačního systému Arch Linux, které jsou dodávány komunitou uživatelů. Tyto balíčky nejsou zpravidla součástí oficiálních repozitářů Core, Extra ani Community a mohou obsahovat nestabilní a částečně nefunkční kód. Pokud ale takový software potřebujeme, jedná se o nejsnazší cestu, jak jej do systému nainstalovat.
Velká většina balíčků se bude překládat ze zdrojových kódů. Musíme brát v úvahu, že budeme muset nainstalovat nástroje pro vývoj a překlad těchto kódů. Tyto nástroje zaberou na pevném disku cca 300 MB. Pro ulehčení práce s repozitářem AUR nainstalujeme balíček Yaourt a jeho závislosti.

Vytvoření uživatele

Z důvodu bezpečnosti a oddělení procesu překladu a vytváření nových balíčků z AUR nemůžeme pracovat pod privilegovaným uživatelem root. Přihlásíme se jiným lokálním uživatelským kontem nebo vytvoříme nové. Tím bude v našem případě builder:

Tento uživatel bude součástí skupiny wheel, která slouží pro eskalaci oprávnění:

Nastavíme heslo pro nový účet:

Instalace vývojářských nástrojů

Nyní se dostáváme k instalaci základních vývojářských nástrojů:

Po instalaci povolíme skupině wheel možnost eskalace oprávnění. Tuto změnu provedeme v souboru /etc/sudoers, změnou sekce ## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command, odkomentováním příslušného řádku:

V tomto případě nebude pro eskalaci oprávnění potřeba zadávat heslo uživatele.

Přihlásíme/přepneme se do prostředí uživatele builder:

V domovském adresáři vytvoříme adresář work a změníme svůj pracovní adresář:

Instalace yaourt

Instalace závislostí pro yaourt:

Instalace yaourt:

Test yaourt

Pokud proběhlo sestavení a instalace bez problému, můžeme vyzkoušet, zda máme operační systém aktuální:

Příkazem yaourt -Syua můžeme v budoucnu kontrolovat a instalovat softwarové balíčky ze všech repozitářů, včetně AUR. Standardní nástroj pacman nebere repozitář AUR v úvahu.

Hint

Proces kompilace balíčků probíhá v adresáři, který je definován proměnnou prostředí TMPDIR. Standardně je to v adresáři /tmp, který bývá umístěn v operační paměti a může dosahovat až 50 % její velikosti (dle nastavení systému). V některých případech nám tato velikost nemusí vyhovovat, případně při kompilaci dochází k nebezpečnému vyčerpání operační paměti. Pokud se dostaneme do takové situace, změníme proměnnou TMPDIR, nebo upravíme soubor /etc/yaourtrc, a tento adresář nastavíme na adresář nacházející se na našem pevném disku.

Používání yaourt

Nepřeberné možnosti aplikace yaourt jsou popsány na webu projektu.

Instalace balíčku:
Linux package build - yaourt install

Statistika nainstalovaných balíčků:
Linux package build - yaourt stats

Update systému Arch Linux s předefinovanou proměnnou prostředí TMPDIR:
Linux package build - yaourt update

Leave a Reply