Odebrání předinstalovaných aplikací z Windows 10

Windows 10 - Start menuS novou instalací Windows 10 máme možnost využívat množství přibalených aplikací, které mohou šetřit náš čas, poskytovat nám informace a zábavu, a nebo pouze zabírají prostor na pevném disku. Jejich odstranění ale není jednoduchou úlohou, protože tyto aplikace nenalezneme mezi ostatními programy a funkcemi, které lze odebrat v Ovládacích panelech. Jak se ale takového nechtěného softwarového přítěžku zbavit?

Dialog Programy a funkce (Přidat a odebrat programy) v Ovládacích panelech je jednou z cest, jak do systému přidat další funkce, nebo opravit či odebrat nainstalovaný program. V případě zaintegrovaných součástí operačního systému však nepomohou, a nezbývá, než použít složitějšího a sofistikovanějšího postupu.

Důležité je předem upozornit, že následující operace by měl provádět opravdu znalý ošetřovatel, který umí pracovat v prostředí PowerShell, a to na úrovni správce.

A nyní jsme se dostali ke stěžejní informaci. Odebrat, přidat nebo jinak pracovat se součástmi Windows 10 můžeme bez větších problémů právě za použití PowerShellu. Podmínkou je jeho spuštění s oprávněním administrátora.

Spuštění PowerShellu

PowerShell spustíme nejjednodušeji z menu Start. Stiskneme „tlačítko“ Windows a začneme psát slovo powershell. Obvykle nám stačí zadat pouze prvních několik písmen a ve vyhledávači se již objevují nalezené shody. Pokud vidíme Windows PowerShell (Aplikace Windows), na nápis klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme možnost Spustit jako správce.

Seznam instalovaných aplikací

Abychom získali představu o instalovaných součástech Windows (pouze Appx), zadáme příkaz Get-AppxPackage:

Získaný seznam není příliš přehledný, a proto vypíšeme pouze řádky obsahující identifikátor Name:

Tento seznam již vypadá podstatně přehledněji. Podle jednotlivých názvů můžeme jednoduše identifikovat vlastní aplikace.

Odinstalace součástí Windows

Před odinstalací jakékoli součásti Windows bychom měli být přesvědčeni, že ji opravdu nepotřebujeme a neohrozíme tím stabilitu systému. V mnoha případech ale určité aplikace nebudeme moci odstranit (systém nám odinstalaci nepovolí), protože jsou z nějakého důvodu pro operační systém důležité.

Já na svém počítači kupříkladu nepotřebuji aplikaci B9ECEA6F.ASUSWelcome. K jejímu odstranění potřebuji alespoň část názvu:

Tím je aplikace ze systému odstraněna.

Opětovné přidání všech součástí

V situaci, že chceme do sytému vrátit veškeré předinstalované součásti, využijeme opět PowerShell:

Při této operaci může být zobrazeno množství chybových zpráv informujících zejména o opětovné instalaci již nainstalované aplikace.

V případě, že při instalaci dojde k jiné chybě, zkusíme operační systém restartovat a operaci provést znovu.

Závěr

Odinstalací součástí Windows 10 lze získat na pevném disku další volné místo, ale je nutné se vždy nad touto operací nejdříve racionálně zamyslet.

Leave a Reply