Nastavení IP MultiPathing v režimu failover na OS Solaris – probe-based

Jedná se tedy o tzv. failover řešení, které se používá zejména pro HA řešení. IPMP využívá více síťových rozhraní s různými IP adresami, které jsou sloučeny do jedné skupiny a nakonfigurovány do stejné sítě. V případě výpadku dojde k automatickému překonfigurování IP adresy na jiné rozhraní.

(mé poznámky z roku 2008)

IPMP podporuje jak režim failover, tak i load-balance. Na GNU/Linux existuje alternativa „bonding.“ Na Solarisu existují dvě možné konfigurace IPMP: probe-based a link-based. Metoda probe-based využívá tzv. testovacích adres k monitorování stavu síťového rozhraní, naproti tomu metoda link-based využívá ke zjištění stavu jaderný ovladač.

V následujícím popisu bude uvedena metoda probe-based.

IPMP probe-based

Tato metoda je podporována od Solaris verze 8. Všechny síťové rozhraní musí mít unikátní MAC adresy a tzv. testovací IP adresy. Tyto adresy jsou ve stavu „deprecated,“ tzn. nejsou použity pro běžný provoz.

Konfigurace IPMP probe-based

Následující řádky jsou platné pro server SunFire T2000, nicméně pro ostatní systémy stačí zaměnit e1000g0 nebo e1000g1 za dostupné (hme0, ce0, bge1, …).

Pro nastavení budeme používat následující hodnoty:
Testovací IP pro rozhraní e1000g0: 10.125.210.8
Testovací IP pro rozhraní e1000g1: 10.125.210.9
IP adresa určená pro provoz: 10.125.210.10
Hostname (nodename): srv-01
Hostname pro rozhraní e1000g0: srv-01-e1000g0
Hostname pro rozhraní e1000g1: srv-01-e1000g1
Jméno skupiny: mpgrp-one

Každé jednotlivé rozhraní je samozřejmě připojeno do jiného switche.

  • Zjistíme nastavení unikátnosti MAC adres na síťových kartách (pouze architektura SPARC)

Pokud není proměnná nastavena na „true“, provedeme nastavení na požadovanou hodnotu:

  • Přidáme IP a hostname do souboru /etc/inet/hosts

  • Provedeme konfiguraci rozhraní e1000g0 v souboru /etc/hostname.e1000g0

  • Provedeme konfiguraci rozhraní e1000g1 v souboru /etc/hostname.e1000g1

  • Restartujeme systém

Pokud chceme konfiguraci aktivovat bez restartu systému, provedeme (e1000g0 máme aktivní, e1000g1 je neaktivní):

Test konfigurace

  • Detach interface

  • Reattach interface

Další nastavení a informace
Nastavení dalších vlastností lze v konfiguračním souboru /etc/default/mpathd. Popis jednotlivých parametrů příkazu ifconfig lze nálézt v …man ifconfig.

1 komentář u „Nastavení IP MultiPathing v režimu failover na OS Solaris – probe-based

  1. Pingback: Nastavení IP MultiPathing v režimu failover na OS Solaris – link-based | brichacek.net

Leave a Reply