Růst rostlin pod multispektrální LED s „nočním režimem“

V článku Zkouška multispektrální LED pro růst rostlin na Lepidium Sativum jsem, jak již název napovídá, testoval multispektrální LED. Rostliny řeřichy seté byly při svém růstu trvale osvětleny. Samozřejmě mě zajímalo, jak se růst rostlin změní, pokud se bude střídat denní a noční režim, a proto jsem test zopakoval s definováním času, kdy rostliny „spí.“

Nebudu zde opakovat veškeré technické záležitosti, pouze uvedu časy stanovení dne a noci:

  • den: 6:00 – 20:59
  • noc: 21:00 – 5:59

Experiment nelze brát nikterak vědecky, protože nebyla po dobu trvání růstu dodržena stejná teplota, vlhkost vzduchu a četnost zalévání jako v prvním případě. Pouze zahájení obou experimentů bylo ve stejnou noční hodinu, a oba probíhaly stejný časový interval..

Následující video je rozděleno na dvě poloviny. Levá polovina ukazuje záznam experimentu se střídáním dne a noci, pravá polovina trvalé osvětlení rostlin multispektrální LED. Všimněte si malých symbolů v horních rozích. Na videu platí datum pouze pro levou část, fotografie pro pravou část byly pořízeny přesně o 13 dní dříve. Čas je platný pro obě části – počátek obou experimentů byl ve stejnou dobu.

Rostliny na levé straně rostly o něco rychleji. Jak jsem ale uvedl, podmínky pro růst nebyly stejné.

Lze učinit závěr, že střídání denního a nočního režimu nemá na rostliny negativní vliv. Tímto režimem lze ušetřit finanční prostředky za provoz multispektrální LED, a rostliny v období vegetace osvětlovat pouze uměle.

Uplatnění výše zmíněného může být např. v případě, pokud nemáme vedle bytu vhodný pozemek, a chceme si pěstovat vlastní byliny/koření v kuchyni. Jen je potřeba rostliny pravidelně zalévat dle jejich potřeb.

2 komentáře u „Růst rostlin pod multispektrální LED s „nočním režimem“

  1. Pingback: Zkouška multispektrální LED pro růst rostlin na Lepidium Sativum (řeřicha setá) – časosběrný film | brichacek.net

Leave a Reply