Archiv štítku: sociologie

Potřeby a motivace člověka

Word Cloud "Motivation"Potřeby jsou jakýmsi cílem, který chce jednotlivec nebo skupina dosáhnout. V rámci společenství je ale důležité věnovat se jejich správné analýze a na jejím základě vhodně motivovat všechny zainteresované členy. V každém případě spolu potřeby a motivace úzce souvisí a nelze je brát na lehkou váhu, či zcela ignorovat. Následující text poskytuje jednoduchý rozbor hierarchie potřeb dle A. Maslowa, expektační teorie a teorie F. Herzberga. Celý příspěvek