RF atenuátor s AD (Hittite) HMC65xLP2

RF atenuátor s AD (Hittite) HMC65xRF atenuátor neboli útlumový článek je jednoduché pasivní zařízení/součástka, které způsobuje v přenosové cestě útlum a tím vysokofrekvenční signál zeslabuje. To je základní rozdíl od zesilovače, který jej naopak zesiluje. Zesilovač je nicméně prvkem aktivním. Dalším nezanedbatelným rozdílem je přenosové pásmo. To je u zesilovačů značně limitováno. Útlumové články většinou zvládnou pokrýt DC (0 Hz) až několik GHz. Útlumový článek je zjednodušeně elektrický odpor. Pro RF techniku ale musí mít několik základních vlastností. Těmi jsou právě široké přenosové pásmo, stabilní hodnota útlumu (v dB), nízká hodnota VSWR, a schopnost přenést určitý „výkon“ (dBm). Fyzicky můžeme útlumový článek postavit několika způsoby, kde nejpoužívanější jsou T a Pí články. Takové články obsahují několik odporů, které jsou přesně vypočteny. Důležitou vlastností návrhu je vždy vstupní a výstupní impedance. Obvody HMC652 až HMC658 jsou postaveny jako T články s nominální impedancí 50 ohm a pevnou hodnotou útlumu, v závislosti na typu obvodu, 2, 3, 4, 6, 10, 15 a 20  dB. Pouzdra typu QFN-6 mají rozměr 2 x 2 mm2. Přenést můžeme až +25 dBm.

Samozřejmě je možné jednoduše postavit útlumový článek pouze z pasivních rezistorů, ale v takovém případě se budeme potýkat s hledáním jejich přesných hodnot, přenosovým pásmem, VSWR a v neposlední řadě teplotní stabilitou. Mnou navržený obvod je snad to nejjednodušší, co lze vyrobit. Je určen zejména pro měření zesilovačů a jiných RF obvodů, případně pro utlumení příjmové cesty při poslechu jakéhokoliv signálu (HF, VHF, UHF, SHF).

Lze jej ale také využít pro jednoduché nastavení DVB-T zesilovačů při jejich instalaci (např. v případě, že nevlastníme vhodný měřicí přístroj). V takovém případě ale musíme brát v úvahu impedanční nepřizpůsobení (tedy 50 ohm vs. 75 ohm). Postup je jednoduchý: vložíme 4dB útlumový článek mezi zesilovač a přijímač DVB-T a snažíme se nasměrovat anténu a naladit zesilovač na (minimální) stabilní příjem. Po vyjmutí útlumového článku bychom měli přijímat dostatečně silný signál schopný „vykrývat“ atmosférické změny a poruchy. A naopak, pokud přijímáme příliš silný signál, vhodným útlumovým článkem snížíme jeho napěťový potenciál. Jedná se ale pouze o pomůcku a nastavení by měl provádět zkušený technik s vhodným měřicím přístrojem znalý místních příjmových podmínek.

Podobně lze útlumový článek použít při směrování antén pro technologie WiFi.

Navržený obvod obsahuje dvojici vysokofrekvenčních konektorů SMA. Na volné místo na plošném spoji (žlutá obdélníková plocha) si lze napsat variantu obvodu.

Deska plošného spoje útlumového článku

Deska plošného spoje útlumového článku

 

Schéma útlumového článku

Schéma útlumového článku

Schéma obvodu, plošný spoj ve formátu CadSoft EAGLE a datové listy na GitHub

Leave a Reply