Přímé skenování do dokumentu v Microsoft Word

Čas od času je potřeba nějaký tištěný dokument oskenovat, a následně uložit na diskové úložiště nebo odeslat elektronickou poštou. V prostředí Microsoft Windows můžeme použít Nástroj Fax a skener, který ale umožňuje oskenovaný dokument uložit pouze ve formátu obrázku. V dřívějších verzích Microsoft Word jsme se mohli setkat s možností skenovat přímo do dokumentů. Dnes ale tuto možnost přímo dostupnou nemáme. Pojďme se ale podívat, jak lze jednoduchým způsobem přidat tlačítko pro oskenování tištěné stránky a vložení obrázku do dokumentu MS Word.

K tomuto účelu vytvoříme makro pojmenované DirectScan a následně i jeho zástupce v pásu karet Vložit.

Jak můžeme vidět na následujícím obrázku, jednoduchým způsobem vytvoříme makro DirectScan.

Word – Create macro

Po stisku tlačítka Vytvořit bude spuštěna aplikace Microsoft Visual Basic for Applications, kde vložíme následující kód:

Aby bylo možné přistupovat k funkcím práce s obrázky, povolíme referenci na knihovnu Microsoft Windows Image Acquisition Library:

Word – Select library for macro

Po uložení makra a návratu do MS Word vytvoříme v pásu karet příslušného zástupce:

Word – Create link to macro

Dokončením tohoto kroku jsme do aplikace MS Word přidali možnost skenovat tištěné předlohy přímo do dokumentů.

Word – Scanning

Tímto způsobem můžeme jednoduše vytvářet vícestránkové dokumenty, které lze exportovat do „univerzálního“ formátu PDF.

Leave a Reply