Použití SD karty větší než 4 GB pro Canon Hack Development Kit

CHDK - SDV článku Rozšíření možností fotoaparátu díky Canon Hack Development Kitu jsem psal o problému s použitím CHDK se souborovým systémem FAT32 a SD kartách větších než 4 GB. V té době jsem se tomuto tématu dále nevěnoval z důvodu absence karty větší kapacity. Po nákupu nového 32 GB úložiště se ale situace změnila. Jak tedy problém s instalací CHDK na karty se souborovým systémem FAT32 vyřešit?

Prvotní je uvědomit si, jaké jsou limity SD karet a souborových systémů. Fotoaparáty Canon vyrobené do roku 2011 podporují zavádění firmware z SD karty formátované souborovým systémem FAT16. Tento souborový systém lze použít do maximální kapacity 4 GB, a proto je nutné pro větší úložná zařízení použít souborový systém FAT32.

V následujícím postupu bude popsáno zprovoznění automatického zavádění CHDK z karty o kapacitě 32 GB pro fotoaparát Canon PowerShot A710 IS.

Pro automatizovanou instalaci lze použít několik programů popsaných na stránkách projektu CHDK. Pokud budeme mít problémy s jejich funkčností, můžeme využít GNU Linux, a přípravu karty vykonat ručně.

Nejprve musíme na SD kartě vytvořit dva diskové oddíly. První, formátovaný souborovým systémem FAT16, bude sloužit k zavedení CHDK. Jeho velikost bude 10 MB. Druhý oddíl, formátovaný FAT32, bude určen k ukládání multimediálního obsahu fotoaparátem. Tento oddíl bude na SD zabírat zbytek kapacity.

1. Vložíme SD kartu do čtečky a rozdělíme obě diskové oblasti:

2. Zkontrolujeme vytvořené oblasti na SD:

3. Naformátujeme první oblast jako FAT16:

4. Naformátujeme druhou oblast jako FAT32:

5. U první oblasti nastavíme příznak pro zavádění CHDK pomocí originálního firmware Canon:

6. Připojíme první oblast do adresáře /mnt:

Do připojeného adresáře nakopírujeme soubory DISKBOOT.BIN, PS.FIRvers.req z instalačního archívu CHDK.

7. Odpojíme první oddíl:

8. Připojíme druhou oblast do adresáře /mnt:

Do připojeného adresáře nakopírujeme z instalačního archívu CHDK celý adresář CHDK.

9. Odpojíme druhý oddíl:

10. Vyndáme SD kartu ze čtečky a zamkneme ji přepínačem na jejím boku.

V tuto chvíli máme SD kartu připravenu k použití. Vložíme ji do fotoaparátu, přepneme jej do režimu přehrávání a zapneme.
Na displayi bychom měli po několika sekundách vidět červené logo CHDK. Pokud tomu tak není, stiskneme tlačítko MENU a vybereme možnost upgrade firmware. Jestliže není k dispozici, přeskočili jsme v přípravě karty některý krok, nebo nelze tímto způsobem SD kartu pro náš fotoaparát připravit.

1 komentář u „Použití SD karty větší než 4 GB pro Canon Hack Development Kit

  1. Pingback: Rozšíření možností fotoaparátu díky Canon Hack Development Kitu | brichacek.net

Leave a Reply